Visste du att – Om inspirerande och kreativ färg

Lila yin och yangVisste du att lila är en färg med lugn och värdighet. Den är inspirerande och upplevs kreativ för de estetiska sinnena. Lila förknippas med intuition, andlighet, medvetenhet och mystik. Färgen finns i flera nyanser och dess ”värme” beror på om den har mer rött (yang) eller blått (yin) i sig.


I kurserna Feng Shui i Hemmet och Feng Shui i Trädgården – del 1 får du inspiration och kunskap om färgernas betydelse och mycket mer för hem och trädgård i harmoni.

Kommentera