Ba Gua

Ba Gua och de nio livsaspekterna

En Ba gua kan liknas vid en karta som kan läggas över bostäder, byggnader, trädgårdar eller bara ett enskilt rum. Den kan i stort sett användas överallt.

Varje indelning i Ba gua är kopplat till en livsaspekt och ett element. Det här är ett kraftfullt verktyg inom Feng Shui som är otroligt spännande och roligt att jobba med.

Det finns två olika Ba gua som man kan använda sig av.
En utgår ifrån var ingången är och kallas Tredörrars Ba gua. Den andra utgår ifrån väderstrecken och då söker man upp mitten på det som Ba gua ska läggas över.

De nio livsaspekterna i Ba gua 

Ba gua livsaspekterna 10 till the movie
Innan man lägger en Ba gua kan det vara bra att fundera lite över varje livsaspekt.

Skriv gärna ner vad som är bra i  dem, vad du skulle vilja ändra på, vad som är värdefullt för dig och hur du ser på varje livsaspekt.

Skriva ner allt som du kommer på och känns rätt för dig just nu.


De nio livsaspekterna:
Livsväg/karriär – Kärlek/relationer – Hälsa/familj – Rikedom – Frid & balans – Stöd i livet/resor Kreativitet/barn – Kunskap/självkännedom – Framgång


Att lägga Ba gua över en bostad.

Den klassiska Ba guan

Där söker man upp mitten på det område som Ba gua ska läggas över och tar sedan ut väderstrecken. Varje väderstreck är sedan kopplat till en livsaspekt.

Ba gua kompass utklippt 2

Tre dörrars Ba Gua

Där utgår man från ingången på det område som Ba Gua ska lägga över. Området delas sedan in i nio lika stora delar.

Ba gua tredörrars 3

Exemplen är hämtade ur kursen  Ba gua och de nio livsaspekterna. Där har du möjlighet att få en förhandstitt på tre kapitel, bla det om Tredörrars Ba gua. Blir du medlem och skapar abonnemang på samtliga kurser ingår denna kurs. Till medlemssidan >>